Tall de xapa

6

Servei de de tall de xapa amb cisalla de 4m i fins a una espessor màxima de 8 mm.

Servei de de tall de xapa amb cisalla de 4m i fins a una espessor màxima de 8 mm.