Tall a biaix

5

Servei de tall a biaix fins a 65º de bigues i tubs, a les mides sol·licitades.

Servei de tall a biaix fins a 65º de bigues i tubs, a les mides sol·licitades.