Granallat

7

Procés de neteja que elimina l'òxid o la calamina de la superfície d'un producte fèrric. Immediatament després de granallar, realitzem el procés d’imprimació per evitar el procés d’oxidació i corrosió.

Procés de neteja que elimina l'òxid o la calamina de la superfície d'un producte fèrric. Immediatament després de granallar, realitzem el procés d’imprimació per evitar el procés d’oxidació i corrosió.