Foradar

9

Servei per a foradar plaques, perfils estructurals i perfils comercials. Disposem de diferents sistemes de foradar mitjançant màquines de taladrar, plasma, oxitall o a través de punxonadora GEKA.

Servei per a foradar plaques, perfils estructurals i perfils comercials. Disposem de diferents sistemes de foradar mitjançant màquines de taladrar, plasma, oxitall o a través de punxonadora GEKA.