Bisellat

10

Servei de tall a bisell de peces a partir de xapes.

Servei de tall a bisell de peces a partir de xapes.