Sandwich

Per a edificacions

Xapa per a cobertes o façanes. Fitxa tècnica Sandwich.

Per a edificacions - Sandwich - Mafesa

Secció Renderitzat

Secció isomètrica

Secció en 2D

Taula de cotes

ref h b                                  
mm 40 1000                                  
                                       

Llegenda

Gruixos (e) disponibles en mm:
30, 40, 50, 60