Quadrat obert

Perfils oberts conformats en fred

Perfil conformat en fred. Fitxa tècnica Quadrat obert.

Perfils oberts conformats en fred - Quadrat obert - Mafesa

Taula de cotes

wxhxb \ e 1,5 2 3 4      
6x20x20      
7,5x25x25      
10x30x30      
12x40x40      
17x50x50      
25x65x65      

Llegenda

Acabat en negre / decapat
Acabat en negre
Ampliar Clica per maximitzar Clica per minimitzar