En marxa un magatzem intel·ligent i una nova màquina làser a Seva

En marxa un magatzem intel·ligent i una nova màquina làser a Seva

Aquesta setmana entrarà en funcionament un nou sistema de magatzematge intel·ligent a la secció de tall làser del centre de Seva. El sistema, anomenat STOPA, funciona com un centre logístic per abastir la maquinària de manera automàtica.


A banda de la important inversió, la instal·lació del nou sistema STOPA ha suposat refer el layout del magatzem i els processos i formes de treball.


També ha afectat els sistemes de gestió de la informació i els sistemes de disseny, planificació i producció.


Amb l’STOPA, la secció de tall làser augmentarà la seva productivitat perquè s’eliminen els temps d’aturada que suposaven els processos de càrrega i descàrrega de les màquines, que ara es fa de manera automatitzada.


Els moviments de materials a dins del centre es disminueixen i també es redueixen les tasques per part dels operadors de la maquinària. Igualment, permet un control de l’estoc en temps real, facilita la planificació de les ordres de producció i disminueix els errors d’informació perquè els processos d’informació estan automatitzats.


Nova màquina làser de fibra


Pel que fa a la nova màquina làser que s’ha instal·lat a Seva, permetrà augmentar la velocitat del tall i incrementar-ne la qualitat.


Les accions per preparar la instal·lació del magatzem intel·ligent i la nova màquina làser van començar el mes de març i han consistit en: fonamentació i pavimentació de l’espai on estan ubicats, disseny del nou layout de planta, substitució de la màquina de làser de fibra per la nova màquina, instal·lació i configuració de l’STOPA, connexió de l’STOPA amb les dues màquines làser, formació als operaris i modificació de les interfícies informàtiques per adaptar-les als canvis de funcionament.