Serveis
al client

Transport

Disposem d’una àmplia flota de camions i tràilers, adaptats a les necessitats del transport de ferros i acers. Controlem així la qualitat durant tot el procés i fins al lliurament al client.

Disseny

Pels serveis metal·lúrgics de tall amb làser, oxitall i plasma HD oferim la possibilitat de realitzar el disseny de la peça, forma o rètol a tallar. Així, les empreses que no disposin d’un servei tècnic de dibuix i disseny, troben en Mafesa el seu partner per a tot el procés de realització.

Entregues express

Oferim la possibilitat d’entregues urgents per als serveis metal·lúrgics de tall amb làser, oxitall i plasma HD.

Especejament

Per al servei de ferralla, oferim el servei d’especejament: detallem el material a preparar en la mida i forma especificada als planells de l’obra.